Huiselijk geweld

Iedereen verdient een veilig thuis. Maar wie te maken heeft met geweld in huiselijke kring, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling, komt vaak in een vicieuze cirkel terecht. Voor zowel slachtoffer, pleger als omstander is het dan ontzettend moeilijk om hier uit te komen. De mishandeling stopt pas als iemand de cirkel van geweld doorbreekt, als iemand iets doet.

Inwoners, maar ook medewerkers van sociale en maatschappelijke organisaties kunnen bij Veilig Thuis terecht met vragen en/of meldingen en voor ondersteuning bij het oplossen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis helpt iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies.

Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Aanvraag

Veilig Thuis

0800 2000

https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Samenleving

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 642

Aanpak

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis-organisaties. U kunt ze dag en nacht bellen met vragen en meldingen over huiselijk geweld. Spreek uw gemeente of woonplaats in. Dan wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio. Veilig Thuis onderzoekt wat er aan de hand is en organiseert de juiste hulp. De organisatie bestaat sinds 1 januari 2015. Zij is ontstaan toen het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samengingen.

U kunt ook naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarin werken de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en andere hulpverleningsorganisaties samen. Zij geven antwoord op al uw vragen en zorgen voor opvang van slachtoffers en daders van huiselijk geweld.

Uitvoeringsinstantie