Mantelzorg

Als u langdurig onbetaald voor een zieke, oudere of gehandicapte uit uw directe omgeving zorgt, dan verleent u mantelzorg. Zo kunt u bijvoorbeeld voor uw hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur zorgen.

Als u mantelzorg verleent, kunt u in aanmerking komen voor mantelzorgondersteuning: voorzieningen die uw werk lichter maken. Wanneer de voorziening specifiek bedoeld is voor mantelzorgers is er sprake van directe mantelzorgondersteuning. Voorbeelden: boodschappendienst, hulp bij de administratie, lotgenoten contact, dagopvang. Als de voorziening gericht is op de zorgvrager dan is er sprake van indirecte mantelzorgondersteuning. Voorbeeld: ondersteuning bij de verzorging in de thuissituatie.

In Putten is bij de Stichting Welzijn Putten (SWP) een servicepunt voor mantelzorgers ondergebracht.

Aanvraag

Mantelzorgondersteuning kunt u aanvragen bij de Stichting Welzijn Putten (SWP).

 

Stichting Welzijn Putten (SWP)

Harderwijkerstraat 19

Postcode 3881 ED  PUTTEN

T (0341) 357 078

E info@swputten.nl

http://www.swputten.nl/

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.