Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Zorg in natura en Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een maatwerkvoorziening wordt geleverd als ZIN of via een Pgb.

ZIN

ZIN betekent dat de maatwerkvoorziening wordt geleverd door een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Als door deze aanbieders niet de juiste hulp aan u geleverd kan worden, kunt u misschien een Pgb krijgen.

Pgb

Een Pgb is een budget waarmee u zelf hulp inkoopt bij een organisatie, die deze hulp aan u gaat leveren. U mag dit budget alleen gebruiken voor de voorziening die door de gemeente aan u is toegekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget, dus u ontvangt dit bedrag niet zelf. En u moet laten zien dat u het budget op de juiste manier besteedt.

Meer informatie over het Pgb

Hoe dit precies werkt, leest u in de 'Folder Persoonsgebonden budget (PDF, 384kB)'. Meer informatie vindt u ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) .