Laatste nieuws RSS icoon

 • WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2020

  24 februari 2020

  Deze week ontvangt u de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2020. Het bedrag dat u moet betalen aan onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de waarde van uw woning. Op onze website en in de Informatiewijzer die is bijgevoegd bij de aanslag, vindt u meer informatie over de waardering en de belastingen.

 • Landelijke Opschoondag op zaterdag 21 maart

  24 februari 2020

  Nog even en het is weer zover: de landelijke opschoondag! Zaterdag 21 maart gaan we samen aan de slag om Putten zwerfafvalvrij te maken.

 • Word deelnemer van Burgernet

  24 februari 2020

  Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw omgeving. Elke deelnemer maakt de buurt een stukje veiliger. Want hoe meer mensen meedoen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden.

 • Vijverhof weer klaar voor de toekomst

  26 februari 2020

  De gemeente Putten heeft de Vijverhof vernieuwd. Behalve het vervangen van de vijver heeft de hele hof een kwaliteitsimpuls ondergaan. Het groen is vervangen en de bestrating, verlichting en riolering zijn aangepakt. De opknapbeurt van de Vijverhof is mede tot stand gekomen door betrokkenheid van de omwonenden.

 • Burgemeester Lambooij feliciteert oudste inwoner van Putten met 103e verjaardag

  24 februari 2020

  Burgemeester H.A. Lambooij van Putten bracht maandag 24 februari een bezoek aan meneer Adriaan de Graaff. Hij bereikte de respectabele leeftijd van 103 jaar. De burgemeester feliciteerde hem persoonlijk met deze bijzondere leeftijd en bood een bloemetje en een cadeautje aan. Adriaan de Graaff is de oudste inwoner van Putten.

 • Gemeente Putten schenkt fontein aan inwoners

  21 februari 2020

  De gemeente Putten start binnenkort met de vernieuwing van het dorpscentrum. Het Fontanusplein en het Kerkplein worden in de nieuwe situatie als één plein ingericht. De huidige fontein wordt vervangen door een nieuw waterelement. Daarom biedt de gemeente Putten haar inwoners de mogelijkheid om de fontein gratis over te nemen.

 • Burgemeester Lambooij ontvangt groep 7 van basisschool Bij de Bron

  20 februari 2020

  Vanmiddag was het zover. Voor een schoolproject over politiek kwam groep 7 van basisschool Bij de Bron op bezoek bij burgemeester Lambooij van Putten. Na ontvangst in de publiekshal, gaf een bode de kinderen eerst een rondleiding door het gemeentehuis. De rondleiding eindigde in de raadzaal. Daar stelden zij de burgemeester allerlei vragen. Ook debatteerden de kinderen met elkaar. De groep kijkt terug op een leuke en leerzame middag.

 • Rally op de openbare weg in Putten van de baan

  20 februari 2020

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten geeft geen ‘verklaring van geen bezwaar’ af voor het houden van een klassementsproef in Putten in het kader van de Visual Art Rally op zaterdag 4 april 2020. “Een klassementsproef op de openbare weg levert eenvoudigweg teveel overlast op voor de omwonenden”, zo stelt het college.

 • Bijna kwart miljoen subsidie voor renovatie kunstgrasvelden SDC Putten

  20 februari 2020

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten verleent Stichting Sport Accommodatie SDC Putten een subsidie van € 245.000,00. De subsidie is voor de renovatie van twee kunstgrasvelden op Sportpark Putter Eng.

 • Drukbezochte afscheidsreceptie wethouder Gerbert Priem

  19 februari 2020

  Met een druk bezochte afscheidsreceptie heeft wethouder Priem afscheid genomen van de politiek in Putten. In zijn afscheidsspeech gaf Priem aan dit met gemengde gevoelens te doen. “Ik had echt de intentie om deze bestuursperiode af te maken. Maar je moet wel eerlijk zijn. Naar jezelf maar ook naar de inwoners van Putten. Ik sta onvoldoende in mijn kracht in het ambt van wethouder”.

 • Gemeente Putten peilt belangstelling voor ‘boevenverklikker’ om auto-inbraken te voorkomen

  18 februari 2020

  In 2019 werd er in Putten bijna 50 keer iets uit een auto gestolen. Om auto-inbraken te voorkomen promoot en inventariseert de gemeente Putten de interesse voor de zogenaamde ‘boevenverklikker’ voor particuliere auto-eigenaren.

 • Nestkastjes in de strijd tegen eikenprocessierups

  18 februari 2020

  De eikenprocessierupsen geeft de laatste jaren steeds meer overlast voor mensen en ook huisdieren. De kosten van de bestrijding van de rupsen liepen vorig jaar hoog op. Daarom neemt de gemeente Putten dit jaar extra maatregelen om de rupsen te bestrijden. Naast de gebruikelijke methode (wegzuigen van rupsen en nesten) zet de gemeente vanaf dit jaar in op preventief bestrijden.

 • Praat en denk mee over het cultuurbeleid in Putten

  18 februari 2020

  Voelt u zich betrokken bij cultuur in onze gemeente? Heeft u er ideeën over? Een mening? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen namelijk ons cultuurbeleid samen met u actualiseren. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die daarover met ons in gesprek willen.

 • Laatste kans subsidieregeling Putten Herdenkt

  24 februari 2020

  In mei dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. In Putten hebben we vanaf september 2019 al veel aandacht besteed aan het oorlogsverleden. Het jaar 2020 staat in het teken van de 75-jarige bevrijding van Nederland. De gemeente Putten heeft hiervoor het project Putten Herdenkt opgezet en ondersteunt activiteiten door subsidie te verlenen.

 • Start voorbereidende werkzaamheden vernieuwing Centrumplan

  17 februari 2020

  Vooruitlopend op de vernieuwing van het centrum (Fontanusplein, Kerkplein en het kernwinkelgebied) beginnen de nutsbedrijven op maandag 2 maart met het vervangen van de kabels en leidingen. De direct betrokkenen zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld. Daarnaast organiseert de gemeente, in samenwerking met de nutsbedrijven, op woensdagavond 19 februari een inloopavond over deze werkzaamheden. Belangstellenden zijn tussen 19.30 en 21.00 uur welkom in het gemeentehuis.

 • Repair Café dit jaar vaker open

  03 februari 2020

  Weggooien van oude spullen? Repareren is een duurzamere optie. In Putten kunt u bij het Repair Café terecht met uw kapotte fiets, kleding, (elektronische) huishoudelijke apparatuur of andere spullen. Het Repair Café is dit jaar 2 keer per maand open.

 • Geslaagd symposium Putten voor Iedereen

  03 februari 2020

  Inwoners, actieve vrijwilligers, raadsleden, beleidsadviseurs en medewerkers van zorg en welzijn spraken elkaar vorige week tijdens het symposium Putten voor Iedereen. Er werd besproken hoe de Puttense samenleving ervoor gaat zorgen dat iedereen kan meedoen ongeacht beperkingen. Ook werd er kennisgemaakt met de leden van het inclusiepanel.

 • Wij helpen u graag! (deel 8)

  11 december 2019

  Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie ‘Wij helpen u graag!’. Hierin vertellen wij over de gewijzigde dienstverlening in het vernieuwde gemeentehuis. Sinds de opening van het vernieuwde gemeentehuis zijn er ruimere openingstijden en is de dienstverlening verbeterd. En voor veel vragen kunt u nu terecht bij de Servicebalie.

 • Noord-Veluwse gemeenten kiezen vanaf 2020 voor netwerksamenwerking

  28 november 2019

  De gemeenten op de Noord-Veluwe kiezen voor een nieuwe manier van samenwerken. Belangrijkste reden is dat voortaan de inhoud van de samenwerking centraal staat. Dit betekent dat de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten per 1 januari 2020 de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) beëindigen. De nieuwe manier van de samenwerking krijgt vorm door middel van onderlinge afspraken tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen. Daarbij kunnen ook andere gemeenten meedoen. Zo ontstaat er meer flexibiliteit en maatwerk per gemeente.