Nieuws

 • Gemeente Putten en Entree College Nederland starten intensieve taaltrajecten voor statushouders 21 september 2018

  De gemeente Putten en het Entree College Nederland (ECN) zijn samen een pilot gestart om statushouders sneller te laten inburgeren.

 • Informatieavond gebiedsvisie Stationsstraat

  Woensdag 3 oktober 2018 is er een informatieavond over de gebiedsvisie voor de Stationsstraat. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de avond georganiseerd in Stroud (Brinkstraat 91). De avond begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur. Bewoners van het gebied Stationsstraat en andere belangstellenden zijn van harte welkom deze informatieavond bij te wonen.

 • Tweede Dromenlab Putten voor recreatieondernemers 18 september 2018

  Op dinsdag 9 oktober 2018 geven VVV Putten en gemeente Putten vervolg aan het Dromenlab Putten voor de toeristische sector dat in februari 2018 plaatsvond. Het Dromenlab is een werkvorm waarin op een creatieve en actieve manier samengewerkt wordt.

 • Rioolrenovatie centrum vanaf 24 september 19 september 2018

  De gemeente Putten heeft vanwege de uitvoering van het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) inspecties aan hoofdrioleringen verricht. Uit deze inspecties blijkt dat onderhoud aan diverse riolen op korte termijn noodzakelijk is. Er is een bestek opgesteld door een ingenieursbureau. Na een aanbesteding zijn de werkzaamheden gegund aan de laagste inschrijver: Insituform Rioolrenovatietechnieken B.V. Al meer dan 35 jaar is Insituform actief in No-Dig renovatie van voornamelijk rioolleidingen.

 • Razziaherdenking op dinsdag 2 oktober 2018 17 september 2018

  Dinsdag 2 oktober 2018 herdenken wij de razzia die op 1 en 2 oktober 1944 in de gemeente Putten is gehouden.

 • Vacature: Coördinator Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Veluwe

  FactorWerk Noord-Veluwe is het samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, UWV, sociale partners en Inclusief Groep dat werkgevers breed adviseert en begeleidt bij het in dienst nemen en ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater verlengd 13 september 2018

  Update 13 september 2018: Het onttrekkingsverbod is verlengd tot en met 9 oktober 2018. De waterkwaliteit is nog altijd slecht. Het waterschap adviseert daarom om het contact met alle oppervlaktewater te vermijden en alleen te recreëren in gecontroleerd en goedgekeurd zwemwater. De geschikte locaties staan op www.zwemwater.nl.