150 inwoners ontvangen een adoptieboom

Afgelopen weken ontvingen 150 inwoners een boom van ons. Eind 2023 schreven zij zich in voor een boom, toen wij 150 bomen ter adoptie aanboden.

Het boomadoptieplan

Met het boomadoptieplan helpen wij inwoners om hun steentje bij te dragen aan klimaatadaptie. Het boomadoptieplan houdt in dat wij vanaf 2021 voor een periode van 5 jaar bomen ter beschikking stellen aan haar inwoners. In totaal zijn er nu 580 adressen voorzien van een adoptieboom. Door een boom te adopteren werken inwoners met de gemeente samen aan de lokale biodiversiteit en de klimaatdoelstellingen.

Wethouder Sander van Nieuwenhuizen: "Een van onze ambities is om Putten nog groener te maken dan het nu is. Dat doen we door op verschillende plekken in plantsoenen meer bomen aan te planten. Maar dat doen we ook graag samen met u als inwoner. Het is mooi om te zien dat veel inwoners graag een extra boom in de tuin willen planten. We hebben ook ruim meer inschrijvingen gehad dan het beschikbare aantal bomen. Uiteindelijk hebben we 150 bomen bezorgd bij inwoners thuis, die zo een 'boompje' bijdragen aan het vergroenen van Putten."