Wethouder Van den Hoorn bedankt vrijwilligers

Op donderdag 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Op deze dag bedanken we de vrijwilligers die zich inzetten voor anderen en zetten we de vrijwilligers in het zonnetje.

Wethouder van den hoorn over vrijwilligerswerk

In dit interview vertelt wethouder Jim van den Hoorn meer over zijn persoonlijke betrokkenheid en spreekt zijn waardering uit voor vrijwilligerswerk in Putten.

Hoe waardeert Putten het belang van vrijwilligerswerk?

De gemeente Putten hecht enorm veel waarde aan het vrijwilligerswerk dat door de inwoners wordt verricht. Als wethouder is het voor mij van groot belang om regelmatig mijn waardering uit te spreken voor de onmisbare bijdrage die vrijwilligers leveren aan onze samenleving.

Dit jaar besteden we extra aandacht aan de vrijwillige inzet in Putten door de rubriek ‘Vrijwilliger van de maand’. Iedere maand (tot januari 2024) wordt een vrijwilliger in het zonnetje gezet door een interview op de gemeentelijke pagina in De Puttenaer. Dit is in samenwerking met Putten voor Elkaar. De foto’s hangen ook in Stroud. Hierdoor krijgen de inwoners een beter beeld van de diversiteit aan vrijwillige inzet in Putten. Ook plaatsen we in samenwerking met Putten voor Elkaar de ‘Vrijwillige vacature van de week’ in de krant.

Kortom, het erkennen en waarderen van vrijwilligerswerk staat hoog op de agenda in Putten. We willen niet alleen organisaties ondersteunen, maar ook de individuele inzet van inwoners in het zonnetje zetten.

Heeft u voorbeelden van opmerkelijke vrijwilligersinitiatieven?

In Putten zijn er talloze vrijwilligers die zich volledig achter de schermen inzetten. Zij verdienen absoluut erkenning en waardering voor hun bijdrage aan onze gemeenschap. Het is mooi om te zien hoe sommige van deze vrijwilligers jarenlang hun tijd en energie wijden aan het dienen van anderen, zonder ooit in de schijnwerpers te willen staan. Voor hen is vrijwilligerswerk een roeping, en het feit dat ze vaak bescheiden reageren met een eenvoudig "dat doe je toch gewoon" benadrukt hun toewijding.

Een opvallend vrijwilligersinitiatief in Putten is het Burennetwerk Putten. Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van hoe inwoners iets willen betekenen voor hun buren en de bredere gemeenschap. Wat begon als een idee om een gezellige buur te zijn door simpelweg een praatje te maken met een eenzame buur, groeide al snel uit tot een veelzijdig netwerk van betrokken buren.

Of het nu gaat om het bieden van gezelschap aan iemand die zich eenzaam voelt, het uitvoeren van kleine klusjes, het doen van boodschappen voor anderen of het helpen met tuinwerk.

Wat dit initiatief nog bijzonderder maakt, is de jaarlijkse avond die wordt georganiseerd om buren de kans te geven elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Bent u zelf ook betrokken bij vrijwilligerswerk?

Momenteel ben ik niet actief betrokken bij vrijwilligerswerk door mijn werk bij de gemeente. Mijn huidige functie vraagt veel tijd en inzet, waardoor het lastig is om daarnaast nog actief deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten. Niettemin kijk ik met trots terug op mijn betrokkenheid bij vrijwilligerswerk in het verleden.

Voor een periode van 12 jaar heb ik als diaken gefungeerd bij de gereformeerde kerk. In deze rol ben ik onderdeel geweest van de diaconie en de kerkenraad.

Daarnaast heb ik me ook ingezet bij SDC Putten. Hier heb ik gedurende 3 tot 4 jaar mijn vrijwillige bijdrage geleverd. Dit heb ik dan ook met veel plezier gedaan.

Wat zijn, volgens uw ervaring, de grootste uitdagingen waar vrijwilligersorganisaties mee te maken hebben?

Vanuit mijn ervaring en betrokkenheid in Putten zie ik dat vrijwilligersorganisaties momenteel enkele uitdagingen hebben, waarvan er twee opvallen.

Allereerst is er de veranderende aard van vrijwilligerswerk. Onze samenleving verandert voortdurend en vrijwilligerswerk verandert mee. Hoewel de bereidheid om zich in te zetten voor anderen nog steeds sterk aanwezig is, gebeurt dit vaak op nieuwe en innovatieve manieren. De traditionele vormen van vrijwilligerswerk worden soms uitgedaagd door een verschuiving naar meer flexibele en op maat gemaakte vormen van vrijwillige inzet.

Een tweede uitdaging die ik waarneem, is het betrekken van jongeren bij vrijwilligersactiviteiten. Het blijkt vaak lastig om jongeren te motiveren en aan te trekken voor vrijwilligerswerk. Mogelijk speelt hierbij een rol dat jongeren andere prioriteiten en tijdsbestedingen hebben.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het belangrijk dat vrijwilligersorganisaties flexibel zijn en openstaan voor nieuwe ideeën en benaderingen. Het actief betrekken van verschillende leeftijdsgroepen bij vrijwilligerswerk kunnen een grote bijdrage leveren.

Hoe ziet u de toekomst van vrijwilligerswerk in Putten?

Vrijwilligersorganisaties, sport- en cultuurverenigingen vormen niet alleen de basis voor zinvolle vrijetijdsbesteding, maar dragen ook bij aan een levendige buurt, sociale samenhang en een gezonde leefomgeving.

Het overkoepelende doel is om vrijwilligersorganisaties te versterken. Door samen te werken en te blijven investeren in de kracht van vrijwillige inzet.