Boost voor Puttense cultuursector: subsidie VVV, Theater Stroud en Cultuurplatform

Het college van B&W van de gemeente Putten ondersteunt drie culturele initiatieven met een stimuleringssubsidie. Het gaat om € 30.000 voor het project ‘Spot on Putten’ van VVV Putten en € 18.000 voor de doorontwikkeling van het innovatieve jongerenproject ‘Adopteer een voorstelling’ van Theater Stroud. Cultuurplatform Putten ontvangt voor de doorontwikkeling € 5.750. Het gaat om eenmalige subsidies die het college beschikbaar stelt vanuit de corona cultuurgelden.

“De initiatieven en evenementen die we ondersteunen zijn een verrijking voor de cultuursector in Putten.”, zegt Sander van Nieuwenhuizen (wethouder Cultuur). Karelien Druijff, cultuurmakelaar in Putten, vervolgt: “Door deze financiële impuls zijn we in staat om nog meer cultuuraanbieders te bereiken en met elkaar te verbinden. En we kunnen ideeën echt concreet maken én gaan uitvoeren.”

Spot On

Met Spot On krijgt Putten er op 7 september een nieuw eendaags evenement bij. Cultuurorganisaties presenteren zich deze dag op een laagdrempelige manier aan het publiek. Op deze manier komen inwoners en bezoekers in aanraking met allerlei kunstdisciplines. Van dans en muziek tot beeldend en erfgoed. De organisatie is in handen van VVV Putten.

Adopteer een voorstelling

Met ‘Adopteer een voorstelling’ heeft Theater Stroud in de afgelopen jaren een uniek en innovatief concept ontwikkeld. Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs worden actief betrokken bij de totstandkoming van een theatervoorstelling. Daarbij leren en ontwikkelen ze zich op meerdere vlakken. Dit alles onder begeleiding van professionals en bevlogen vrijwilligers.

Culturele bijeenkomsten

Cultuurplatform Putten organiseert elk kwartaal bijeenkomsten voor culturele instellingen en organisaties. Doel van de bijeenkomsten is het stimuleren van onderlinge samenwerking en aanmoedigen van nieuwe initiatieven. De bijeenkomsten staan daarom in het teken van inspireren en kennisdelen, bijvoorbeeld door gastsprekers. Met de subsidie kan het cultuurplatform nog meer aanbieders bereiken en aan het platform verbinden.

Achtergrond subsidie

In de afgelopen jaren verstrekte de rijksoverheid verschillende compensatiepakketten aan gemeenten voor de coronamaatregelen. In 2022 stelde de gemeenteraad van Putten hiervan € 201.000 beschikbaar aan de cultuursector. “Het budget voor 'Coronasteun Cultuur’ was nog niet uitgeput. De ingediende plannen sluiten naadloos aan bij de doelstelling van de subsidieregeling”, aldus Van Nieuwenhuizen. Eerder dit jaar ontving ook het filmhuis een stimuleringssubsidie (€ 26.250) vanuit deze subsidieregeling.