De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet gaat over de ruimte waar we wonen, werken en verblijven: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet bundelt alle wetten en regels voor wat u buiten ziet, hoort of ruikt. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland en gaat in op 1 januari 2024.

Een verplicht onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Putten 2040 is op 2 november 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De komende periode besteden wij met enige regelmaat aandacht aan wat de Omgevingswet en de Omgevingsvisie concreet voor u betekenen.

Heeft u vragen?

Aarzel niet en neem contact op.

Annelies Boonman

(0341) 359 708

aboonman@putten.nl

www.putten.nl/omgevingswet