Denkt u met ons mee? Waar plaatsen we de laadpalen in Putten?

De gemeente nodigt u, als inwoner, uit om mee te denken over de locaties voor de laadpalen in de gemeente Putten. Ook als u geen elektrische auto heeft, telt uw mening mee.

Meer elektrische auto’s in putten

Vanaf 2035 worden er in de Europese Unie geen nieuwe benzineauto’s meer verkocht. Dit is één van de maatregelen in de wereldwijde strijd tegen CO2-uitstoot. Ook in Putten verschijnen dan meer elektrische auto’s in het straatbeeld

Grotere vraag naar laadpalen

Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat aan laadpalen, neemt de gemeente nu alvast maatregelen. Want wachten tot iedereen in Putten elektrisch rijdt en dan nadenken over het plaatsen van laadpalen... Daar wordt u niet gelukkig van. Het moment is nu! 

Op dit moment zijn er in de openbare ruimte 100 laadpalen in Putten beschikbaar. Iedere laadpaal heeft twee stekkers, dus in totaal zijn er 200 laadpunten. Alle stekkers op de eigen oprit zijn hierbij niet meegerekend. Maar zoals gezegd, het huidige aantal laadpunten is onvoldoende voor de toenemende vraag.

Keuze voorlopige locaties laadpalen

Proactief plaatst de gemeente alvast 13 extra laadpalen in de openbare ruimte, daarover is geen inspraak mogelijk. Deze komen bijvoorbeeld bij sportvelden en de begraafplaats.

Daarnaast zijn er nog 36 locaties in voorbereiding waarvan u wel iets mag vinden. Deze plaatsen zijn natuurlijk niet zomaar aangewezen, daar is het nodige denkwerk en onderzoek aan vooraf gegaan. Er is rekening gehouden met:

  • Laagspanningskabels in de grond. Zonder kabels geen elektriciteit.
  • Haakse parkeervakken voor de veiligheid. Om kabels op de weg te voorkomen.
  • Uitzicht, dus zo min mogelijk voor iemands deur of raam.
  • Groenvoorziening. Geen laadpalen naast diepgewortelde bomen. Kabels kunnen namelijk de boomwortels beschadigen.
  • Parkeerdruk. Het moet niet zo zijn dat er een tekort aan parkeerruimte ontstaat.

U ziet in openbare ruimte via grafische krijt graffiti aangegeven op welke plekken de gemeente de laadpalen heeft gepland. Dezelfde informatie ziet u ook als u de digitale tool opent.

Keuze voorlopige locaties laadpalen

Ga naar www.putten.nl/laadpaal en bekijk waar de 36 locaties vooralsnog bedacht zijn. Vindt u er iets van? Uw mening is van belang en gefundeerde op-/aanmerkingen worden meegenomen in de afweging voor een definitief besluit. Gebruik de online optie tot 15 juni. En als u schriftelijk of via de mail wilt reageren, gebruik dan de algemene contactgegevens van de gemeente Putten.

Op 18 juni organiseren wij een inloopavond van 19.00 tot 20.30 in De Aker. Dan laten wij u graag de samen gekozen locaties zien. 

Meer informatie

Gemeentehuis, Fontanusplein 1
Joris Finke
(0341) 359 611
info@putten.nl
www.putten.nl/laadpaal