Fietsoversteek Dorpsstraat en Henslare veiliger en overzichtelijker

Veiliger en overzichtelijker: de fiets- en voetgangersoversteek aan de Dorpsstraat hebben we verbeterd. De fiets- en voetgangersoversteek hebben we op één punt in het midden geplaatst. Ook hebben we een bredere middengeleider gemaakt. Fietsers en voetgangers kunnen op deze manier veiliger oversteken. Door de bredere middengeleider hoeven zij niet in één keer over de weg en de busbaan over te steken.

De fietsoversteek aan de Henslare hebben we ook aangepakt. De Stenenkamerseweg tussen de Henslare en Broeksteegje hebben we smaller gemaakt. Ook de sloot langs de Henslare hebben we verlengd en de fietsoversteek is vernieuwd. Het fietspad langs de Henslare heeft nieuw rood asfalt. De gemeente is blij met de positieve geluiden over de verbeteringen van deze fietsoversteken. Wij willen u bedanken voor uw begrip tijdens de werkzaamheden.

Fiets first

Het verbeteren van de fietsoversteken aan de Dorpsstraat en de Henslare zijn onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Het motto ‘Fiets first’ is één van de speerpunten van het uitvoeringsplan. Door deze twee verbeteringen in de fietsoversteken is Putten weer een stukje veiliger en overzichtelijker.

Meer informatie?

Jelle Kievitsbosch
(0341) 359 611