Gemeente Putten aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur

De Gemeente Putten is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum.

Deelnemen aan sport en cultuur

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen, is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Het Volwassenenfonds betaalt en inwoners hoeven niet voor te schieten.

De Gemeente Putten vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen we actief bij dat inwoners kunnen deelnemen en participeren aan de samenleving.

Inclusieve samenleving

Jim van den Hoorn, wethouder Inclusieve Samenleving: “Iedereen verdient toegang tot sport en cultuur, ongeacht financiële situaties. Het Volwassenenfonds helpt bij financiële drempels, zodat ook mensen met minder geld kunnen deelnemen. Samen bouwen we aan een inclusieve gemeenschap waar we eenzaamheid verminderen door gezamenlijke activiteiten.”

Meedoen?

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of iemand van de Sociale Dienst. Putten voor Elkaar is intermediair voor iedereen die niet zelf een intermediair heeft.

Wilt u gebruik maken van de steun van het Volwassenenfonds? Kijk dan voor meer informatie op: www.volwassenenfonds.nl/putten.  

Meer informatie

Volwassenenfonds

www.volwassenenfonds.nl/putten