Gemeente Putten, huisartsen en Putten voor Elkaar versterken samenwerking met nieuwe samenwerkingsagenda

Gemeente Putten, huisartsen en Putten voor Elkaar hebben op woensdag 3 juli hun samenwerking versterkt met een nieuwe samenwerkingsagenda. Deze agenda focust op betere zorg en welzijn voor inwoners in de gemeente Putten.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekenden de vertegenwoordigers van gemeente Putten, huisartsen en Putten voor Elkaar een nieuwe samenwerkingsagenda. Wethouder Jim van den Hoorn sprak zijn tevredenheid uit over de samenwerking en benadrukte het belang van een integrale aanpak voor de toekomst.

Belangrijke onderwerpen in de agenda

  • Samenwerking: de nieuwe agenda benadrukt het belang van nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit moet zorg- en welzijnsdiensten efficiënter en effectiever maken. Een voorbeeld is Welzijn op Recept, waarbij huisartsen doorverwijzen naar welzijnsaanbod. Dat de verbinding tussen huisartsen, Gemeente Putten en Putten voor Elkaar met deze agenda verbeterd is, maakt de partijen trots.
  • Jeugdhulp: de agenda richt zich op het aanpakken van knelpunten in de jeugdzorg en het financieel houdbaar maken van het jeugdzorgstelsel. Een manier is door laagdrempelige lichte GGZ-ondersteuning aan te bieden via de huisartsen.
  • Ouderen: Nederland krijgt te maken met een groeiende groep ouderen. Dit zorgt voor meer uitdagingen zoals dementie, extra ondersteuningsvragen en mantelzorg. Gemeente Putten, huisartsen en Putten voor Elkaar werken samen aan oplossingen voor deze vraagstukken.

Toewerken naar een nog betere samenwerking

Met deze samenwerkingsagenda willen de partijen de samenwerking verder intensiveren. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op de behoeften van inwoners en de best mogelijke zorg en ondersteuning bieden.