Gemeente Putten verkent nieuwe wegen om ambities duurzaamheid en woningbouw te kunnen realiseren

De gemeente Putten wil verduurzamen én nieuwe woningen en bedrijven blijven voorzien van stroom. Maar ook Putten heeft te maken met een overvol elektriciteitsnet. Dit kan grote, negatieve gevolgen hebben voor de ambities op het gebied van duurzaamheid en wonen. Het college van B&W heeft daarom opdracht gegeven om een nieuw beleidskader voor duurzame energie op te stellen en te onderzoeken welke slimme energiesystemen kansrijk zijn om nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen alsnog mogelijk te maken.

Monitor Energieopwekking houdt spiegel voor

“Dat een nieuw beleidskader voor de opwekking en opslag van duurzame energie nodig is, is een understatement”, geeft wethouder Bertus Cornelissen van Duurzaamheid aan. Zoals alle Veluwse gemeenten, loopt ook Putten achter met de opwekking van duurzame energie. Dat blijkt uit cijfers van de Monitor Energieopwekking, die ontwikkeld is in opdracht van het Puttens college. Externe oorzaken, waaronder netcongestie, maken het onmogelijk om de RES-doelstellingen in 2030 te halen. “Hierover zijn wij in gesprek met de regio en de provincie”, zegt wethouder Cornelissen. Het college heeft de gemeenteraad hierover per brief geïnformeerd.

Nieuw beleidskader in de maak

Aansluiting op het elektriciteitsnet is voor nieuwe woningen en bedrijventerreinen niet langer vanzelfsprekend. Toch wil de gemeente Putten door met bouwen. “De oplossing schuilt in slimme energiesystemen”, geeft wethouder Cornelissen aan. Kansrijk is de combinatie van minder energieverbruik, duurzame energieopwekking én lokale energieopslag. Om deze en andere kansrijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te kunnen vergunnen, heeft het college van Putten opdracht gegeven om een nieuw beleidskader te ontwikkelen: KOODE. De afkorting staat voor Kader Opwekking en Opslag Duurzame Energie. Het nieuwe beleidskader wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Duurzame energie voor toekomstige woonwijk

Om de toekomstige woonwijk Halvinkhuizen van stroom te kunnen voorzien, start de gemeente Putten de pilot Duurzame energie voor Halvinkhuizen. Hierin onderzoekt de gemeente waar en hoe duurzame energie een plek kan krijgen in de nieuwe woonwijk. Voor het toekomstige bedrijventerrein Henslare voert de gemeente vergelijkbare onderzoeken uit. Hoewel iedere gemeente op zoek is, is Putten een van de koplopers in Nederland waar het gaat om concrete stappen. “Het kost ons tijd en inzet, maar we willen dat mensen ook in de toekomst de stekker in het stopcontact kunnen steken. Ik zie de pilot in Halvinkhuizen als vliegwiel voor verduurzaming in heel Putten”, zegt wethouder Cornelissen over de pilot.