Goed nieuws voor starters en huurders op de woningmarkt in Putten

Wethouder Bertus Cornelissen ondertekende maandag 8 januari 2024 de koopovereenkomst tussen de gemeente Putten en De Bunte Vastgoed uit Ede voor de bouw van acht sociale koopappartementen aan de Bilderdijkstraat.

De appartementen zijn gepland op de hoek P.C. Hooftstraat – Bilderdijkstraat, naast school de Akker. De prijzen liggen tussen € 232.500 en € 260.000 en zijn vrij op naam. Er zit vaart in het project, want de sloop van de oude panden is inmiddels afgerond. In februari begint de gemeente met het gereedmaken van de grond voor de bouw. 

Perspectief voor starters

De aanvraag voor de bouwvergunning is vorig jaar ingediend en ligt nu nog ter inzage in het gemeentehuis. Mits er geen bezwaren worden ingediend, is de verwachting dat de vergunning medio februari kan worden verleend. Hierna worden de woningen door De Bunte in de markt gezet.

“Het college is blij om starters op de woningmarkt nu concreet en op korte termijn perspectief te kunnen bieden op een koopwoning in het goedkopere segment. Vorig jaar hebben we hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Een goed begin van het nieuwe jaar: de schop kan letterlijk de grond in”, zegt wethouder Cornelissen.

Uitbreiding sociale huur

Een andere mooie stap in dit project is de bouw van 24 sociale huurwoningen. Ook Woningstichting Putten (WSP) heeft de vergunningsaanvraag voor deze woningen ingediend. En zoals het er nu uitziet, kan ook deze bouw na de zomer 2024 van start gaan.

Wethouder Cornelissen: “Dit project laat zien dat het mogelijk is om en betaalbaar én duurzaam én aantrekkelijke woningen te bouwen voor onze inwoners. De woningen zijn nagenoeg energieneutraal. De omgeving van de Bilderdijkstraat krijgt zo een nieuwe aanblik, met een dorps en groen karakter”.

De gemeente heeft met de betrokken bedrijven afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan de omwonenden. Het kan zijn dat er door het leggen van kabels en leidingen, en op termijn de bouw, enige overlast kan ontstaan. Meld u dit dan bij de betrokken bedrijven of bij de gemeente.

Duurdere segment

De vergunningsaanvraag voor de aangekondigde bouw van acht twee-onder-een kapwoningen is nog niet bij de gemeente ingediend. De verwachting is dat deze aanvraag binnenkort volgt.