Invoering voetgangerszone in winkelstraten

Na de vernieuwing van het Kerkplein en het Fontanusplein gaan de winkelstraten en de drie pleintjes in het centrum op de schop. In de eerste maanden van het nieuwe jaar voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de kastanjeboom bij Het Boekpunt. Een andere belangrijke stap is de invoering van de voetgangerszone. Hiermee kunnen we het winkelgebied aantrekkelijk en herkenbaar inrichten voor onze inwoners en gasten. Ook namen we verkeersbesluiten die nodig zijn voor de inrichting van de pleintjes als aantrekkelijk verblijfsgebied.

Voetgangerszone

Vanaf maandag 8 januari 2024 zijn de Dorpsstraat en Kerkstraat officieel een voetgangerszone. Om de voetgangerszone te markeren plaatsen we nieuwe zoneportalen in de Puttense stijl. Deze zoneportalen vervangen de verbods- en uitzonderingsborden die er nu staan.

Fietsers te gast

Ondanks de invoering van de voetgangerszone blijven fietsers welkom in de winkelstraten. Wel zijn fietsers nadrukkelijk ‘te gast’. Dit betekent fietsen met een gepaste snelheid en afstappen als het druk is. Zo houden we het centrum toegankelijk voor fietsers, zonder dat het tot last is van het winkelend publiek.

Bevoorrading, laden en lossen

Met de invoering van de voetgangerszone komt de huidige geslotenverklaring te vervallen. Bevoorraden van winkels en het laden en lossen bij woningen blijft uiteraard mogelijk. Al gaan hier wel andere regels gelden. De bewoners en winkeliers die hier invloed van ondervinden, zijn hierover al rechtstreeks geïnformeerd door de gemeente.

Verkeersbesluiten

De voetgangerszone breiden we met de uitvoering van het Centrumplan nog verder uit. Op de afbeelding ziet u het voetgangersgebied vanaf 8 januari 2024 en het definitieve gebied na afronding van de werkzaamheden. Vanaf dat moment is doorgaand verkeer ook niet langer mogelijk bij sommige straten, omdat ze doodlopend worden ter hoogte van de pleintjes. In het nieuwe jaar werken we dit aspect verder uit in samenspraak met de betreffende bewoners en ondernemers. Alle verkeersbesluiten die te maken hebben met de vernieuwde winkelomgeving vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

(0341) 359 611

www.putten.nl/centrumplan