Puttense inburgeraars tekenen participatieverklaring

Op woensdag 20 december hebben 10 inburgeraars uit de gemeente Putten met succes het traject voor de participatieverklaring afgelegd. Zij ontvingen uit handen van wethouder Jim van den Hoorn de participatieverklaring. Dit is een officieel document waarin de inburgeraar aangeeft de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te respecteren.

Wethouder Jim van den Hoorn: “Vandaag was het hoogtepunt van het traject: de ondertekening van de participatieverklaring. Met deze handtekening laten de inburgeraars zien dat ze willen meedoen en bijdragen aan onze Nederlandse samenleving.” De inburgeraars maakten ook kennis met de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Van den Hoorn feliciteerde de inburgeraars met deze bijzondere stap in hun leven. “Ze hebben niet alleen kennis opgedaan, maar ook begrip getoond voor de waarden die onze samenleving belangrijk vindt.”

Begeleiding

De inburgeraar krijgt begeleiding van de vrijwilligers van Putten voor Elkaar en Humanitas. Zij helpen de inburgeraars om zich in de gemeente Putten thuis te voelen. Zij oefenen de taal samen en laten de inburgeraars de belangrijke plaatsen in de gemeente zien.

Verplichte onderdelen

Naast de begeleiding zijn er ook een aantal verplichte onderdelen die iedere inburgeraar moet volgen. Zo is taal belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Er wordt dan ook volop ingezet om de taal goed machtig te worden.