Reactie gemeente Putten op recente uitbraak vogelgriep

“Een zware klap voor de ondernemer en een klap voor de hele pluimveesector in Putten”. Zo typeert burgemeester H.A. Lambooij van de gemeente Putten de recente uitbraak van de vogelgriep in zijn gemeente. Direct na de constatering door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de burgemeester contact gehad met de ondernemer. Dit om hem en zijn familie een hart onder de riem te steken. “Het gaat om een van onze grootste pluimveebedrijven. De impact is enorm. Niet alleen voor dit bedrijf, maar ook voor de directe omgeving”.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden circa 110.000 kippen op de locatie in Putten geruimd door de NVWA. Binnen de 1-kilometerzone liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep. Binnen de 3-kilometerzone liggen tien pluimveebedrijven. Alle bedrijven in de 3-kilometerzone, inclusief de twee bedrijven in de 1-kilometerzone, worden door de NVWA bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 82 andere bedrijven, waaronder drie pluimveeslachterijen. Er wordt een corridor ingesteld voor de aanvoer van slachtdieren bij de pluimveeslachterijen. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod.