Start van OKO: samen voor een gezonde toekomst voor jongeren

Begin 2024 was de start van het project ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Samen met professionals zetten we de eerste stap naar een gezonde en positieve leefomgeving voor jongeren.

Wat is OKO?

OKO is een langjarig project dat vorig jaar in Putten begon. Het doel is om jongeren een gezonde en kansrijke omgeving te bieden. Dit verbetert hun mentale welzijn en vermindert het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs.

Speerpunten van OKO

Jongeren ontwikkelen zich beter in een positieve, gezonde en veilige omgeving. Samen met belanghebbenden willen we deze omgeving creëren voor jongeren in Putten (10-18 jaar). We kijken naar de domeinen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals vrije tijd, onderwijs en hun gezin. De speerpunten waar we ons de komende tijd op richten zijn:

  • Versterken van ouders en verzorgers in hun opvoedrol en hen bewustmaken van hun positieve invloed.
  • Ondersteunen van ouders en verzorgers bij het opbouwen van een netwerk met andere ouders.
  • Creëren van een positief schoolklimaat waar jongeren zich veilig voelen en iemand hebben om mee te praten.

Werkgroepen aan de slag

Tijdens de lokale start bespraken we de belangrijkste aandachtspunten binnen de speerpunten en waar kansen liggen. Deelnemers van verschillende organisaties zoals het onderwijs, Putten voor Elkaar, sportverenigingen GGD en de gemeente voerden interessante gesprekken. De eerste werkgroepen zijn gevormd en gaan met de uitwerking van de speerpunten aan de slag.

Doe en denk mee

We hebben de hulp en ideeën van iedereen nodig die betrokken is bij jongeren (10-18 jaar). Bent u ouder, verzorger of belanghebbende bij één van de speerpunten? U bent van harte welkom om mee te doen in een werkgroep. Neem hiervoor contact op met Nikita van Taarling.

contact

Projectleider OKO Harderwijk, Ermelo en Putten

Nikita van Taarling

n.vantaarling@tactus.nl

www.trimbos.nl