Uw gegevens in de Basisregistratie Personen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in de gemeente Putten woont. Het gaat hierbij om gegevens zoals uw adres, geboortedatum, nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Deze gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

Privacy

Uw gegevens worden goed beschermd met een elektronisch beveiligd netwerk. Niet iedereen kan zomaar uw persoonlijke gegevens bij de gemeente opvragen. Er is vastgelegd wie welke gegevens mogen inkijken en aan wie welke gegevens worden verstrekt. De gemeente verstrekt uw gegevens alleen aan overheids- of maatschappelijke instellingen zoals de Belastingdienst, RDW, SVB en pensioenfondsen. Dus nooit aan commerciële bedrijven en particulieren. Deze instanties gebruiken uw persoonlijke gegevens om hun wettelijke of maatschappelijke taak uit te voeren. 

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Er kunnen bijzondere redenen zijn waarom u uw persoonsgegevens geheim wil houden voor sommige instanties. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkomt u dat bijvoorbeeld niet-commerciële instellingen, advocaten en gerechtsdeurwaarders uw gegevens zonder uw toestemming krijgen. U kunt dit verzoek online aanvragen op www.putten.nl. In deze situaties beoordeelt de gemeente uw (privacy)belang en het belang van de organisatie die de gegevens vraagt. Gaat de gemeente na uw zienswijze toch over tot het geven van uw gegevens? Dan melden wij dit aan u. U kunt dan bezwaar maken.

Inzage

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP? Dan kunt u daarvan bij de afdeling Burgerzaken een overzicht opvragen. Wilt u weten welke gegevens over u in de BRP vermeld staan? Dan kunt u een verzoek tot inzage doen. Hierbij kunt u ook informatie over de oorsprong van de gegevens krijgen. Bekijk uw gegevens via https://mijn.overheid.nl/.

Juiste gegevens

Het is belangrijk dat de over u opgenomen gegevens in de BRP kloppend en van dit moment zijn. Twijfelt u daaraan? Of wilt u een verandering laten uitvoeren? Neem contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (0341) 359 670.