Verbeteringen verkeerssituatie Koudhoorn en Krachtighuizen

Koudhoorn

De maximumsnelheid in Koudhoorn is verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. Wethouder Van Nieuwenhuizen heeft op donderdag 8 februari het 30 kilometer per uur zonebord in Koudhoorn onthuld.

De wegen in Koudhoorn zijn smal. Met de kennis van nu draagt een lagere snelheid beter bij aan een veilige en prettige leefomgeving. Vooral voor fietsers, hardlopers, mensen die hun hond uitlaten en recreanten.

Naast het plaatsen van de 30 km/u borden, hebben we ook de inrichting van de wegen aangepast. Dit hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat er ook zoveel mogelijk 30km/u wordt gereden. En om de voorrang op kruispunten te verduidelijken. Ook hebben we verharding in de bermen aangebracht, waardoor het veiliger is om elkaar te kunnen passeren.

Krachtighuizen

Ook in Krachtighuizen wordt de verkeersveiligheid verhoogd door het aanpassen van wegen. Op 29 januari presenteerde wethouder Van Nieuwenhuizen het 'Actieplan verkeer Krachtighuizen'. Dit actieplan is samen met de buurtvereniging opgesteld. De knelpunten zijn in kaart gebracht en er is gezocht naar gezamenlijke oplossingsrichtingen.

In Krachtighuizen willen we van twee wegen ‘fietsstraten’ maken: de Krachtighuizerweg – als duidelijke fietsverbinding tussen Krachtighuizen en Putten – én de Oude Garderenseweg. Daarnaast pakken we verschillende kruispunten aan. Ook brengen we bermverhardingen aan en zorgen we ervoor dat het voor automobilisten duidelijker wordt dat het een 30 km/u gebied is. De punten uit het actieplan werken we samen met de bewoners verder uit. Daarna volgt de daadwerkelijke uitvoering.

Meer informatie

Joris Vinke (Verkeerskundige)

(0341) 359 611