Verborgen leed

Ongeveer 1 op elke 20 ouderen krijgt te maken met onprettige situaties. Denk hierbij aan schelden, hardhandig vastpakken, verwaarlozing of het misbruiken van de pinpas van de oudere. Vaak vindt dit achter de voordeur plaats. Ouderen vinden het moeilijk hierover te praten. Daarom spreken we van verborgen leed.

Vormen en signalen van ouderenmishandeling

Er zijn verschillende vormen en signalen van ouderenmishandeling. Vormen die vaak voorkomen zijn en zaken waar u op kunt letten zijn:

Lichamelijke mishandeling

Denk aan slaan, duwen, schoppen, bedreigen of zelfs verwonden. Signalen hiervan zijn: blauwe plekken, botbreuken en andere zichtbare wonden en het ontbreken van een goede verklaring hiervoor.

Geestelijke mishandeling

Kan bestaan uit uitschelden en kleineren, iemand niet meer naar buiten laten gaan, geen bezoek toelaten en de post niet aan de oudere geven. Signalen hiervan zijn: veranderingen in gedrag, angst en somberheid.

Financieel misbruik

Kan bestaan uit het zonder overleg veranderen van het testament, stelen of verkopen van spullen van de oudere, spullen voor zichzelf kopen met de bankpas van de oudere en misbruik van het persoonsgebonden budget (PGB). Signalen hiervan zijn: een gebrek aan medicijnen of bijvoorbeeld toiletspullen en pleisters in huis, het verdwijnen van spullen en plotselinge schulden of betalingsachterstanden. Oudere beschikt niet meer zelf over eigen bankpas.

Verwaarlozing

Kan bestaan uit geen of te weinig voeding krijgen, geen lichamelijke verzorging of medische zorg geven, het huis vies laten worden en geen liefde, zorg en aandacht krijgen. Signalen hiervan zijn: onbehandelde wonden, vermageren door te weinig voeding, slechte lichamelijke hygiëne, vieze kleding en beddengoed, vervuild huis. Een lege (en vieze) koelkast en geen voeding in huis.

Seksuele mishandeling

Denk aan het verrichten van seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere, tegen de wens van de oudere. Signalen hiervan zijn: irritaties of terugkerende infecties aan geslachtsdelen of anus, bloedvlekken in kleding of beddengoed, moeite met zitten of lopen, geslachtsziekten, onrustig bij (ont-) kleden of wassen, oudere maakt bedroefde indruk.

Waar kunt u terecht?

  • Heeft u zelf te maken met mishandeling? Neem contact op met iemand die u vertrouwt. Bijvoorbeeld uw huisarts. U kunt ook 24 uur en 7 dagen per week anoniem en gratis bellen met Veilig Thuis.
  • Maakt u zich zorgen om een overbelaste mantelzorger, familielid of bekende? Praat met een hulpverlener, zoals de huisarts, over uw vermoedens. Of neem contact op met Veilig Thuis.
  • Zorgprofessionals adviseren we om de stappen van de meldcode te volgen. Voor advies kunt u contact opnemen met Veilig thuis.

VeiligThuis

0800 2000

www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl

Bent u mantelzorger?

Als mantelzorger kunt u contact opnemen met het Servicepunt Mantelzorg van Putten voor Elkaar.

Servicepunt Mantelzorg

(0341) 740 051

info@puttenvoorelkaar.nl

Meer informatie

Gemeente Putten

Hilbrand Rozema

(0341) 359 611

www.putten.nl/verborgenleed