Volgende stap gezet voor bedrijventerrein Henslare

Het college van B&W van de gemeente Putten heeft ingestemd met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Henslare. Daarmee stelt het college de raad voor om groen licht te geven voor de verdere voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 1 februari 2024.

“We zijn trots op onze bedrijven. Lokale ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Putten. Met de komst van Henslare willen wij Puttense bedrijven ruimte bieden om te ondernemen”, zegt wethouder Ewoud ’t Jong.

Het bestemmingsplan wijst een deel van het gebied tussen het spoor en de weg Henslare aan om bedrijven van Puttense ondernemers te vestigen. Wethouder ’t Jong: “Het plan is ruim van opzet, zodat er veel mogelijkheden zijn om een gebied te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat.” Zo is er ruimte voor het opvangen van water en ruime groenranden, maar ook voor het opwekken, opslaan en transport van energie.

“Een aantal zienswijzen heeft ervoor gezorgd dat het bestemmingsplan op onderdelen is aangescherpt. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en groen”, zegt wethouder ’t Jong. Mensen die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, krijgen persoonlijk een reactie en een uitnodiging voor een hoorzitting met de raad.

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad komt het plan zes weken ter inzage te liggen. De start van de aanleg van het bedrijventerrein is afhankelijk van eventuele juridische procedures. Als er geen bezwarenprocedure gevolgd hoeft te worden, kan de aanleg halverwege 2025 starten. Beroep tegen het bestemmingsplan veroorzaakt een langere voorbereidingstijd.