Voorbereiding Halvinkhuizen fase 2 en 3 van start

Het college van B&W heeft besloten de voorbereidingsprocedure te starten om het omgevingsplan aan te passen voor de woonwijk Halvinkhuizen fase 2 & 3. Dit is de eerste formele stap die nodig is om de bouw van 900 woningen mogelijk te maken.

Officiële bekendmaking

De officiële bekendmaking met een kaart van het vastgestelde plangebied is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl (zoekterm: Halvinkhuizen fase 2 & 3).

Informatieavond fase 2 & 3

In het najaar van 2024 organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens deze avond kunnen aanwezigen vragen stellen en aandachtspunten benoemen. Waar mogelijk verwerkt de gemeente deze aandachtspunten in het ontwerp wijzigingsplan. Het college verwacht het ontwerp wijzigingsplan voor 1 januari 2025 ter inzage te kunnen leggen. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid daarop te reageren, door het indienen van een zienswijze.

Fase 1

Voor Halvinkhuizen fase 1 met 310 woningen hoopt de gemeente op een snelle uitspraak van de Raad van State.