WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2024

U maakt dagelijks gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Denk aan de straat, het riool, de openbare verlichting en de afvalinzameling. Met deze voorzieningen zorgen we ervoor dat ons dorp schoon, mooi en veilig blijft. Het onderhoud hiervan kost geld. Daarom ontvangt u een aanslag voor het betalen van gemeentelijke belastingen.

Op de aanslag staat ook de WOZ-beschikking. Dat is het bedrag dat u moet betalen aan onroerendezaakbelasting (OZB). Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van de waarde van uw woning. Op www.putten.nl/woz en in de Informatiewijzer die is bijgevoegd bij de aanslag, vindt u meer informatie over de waardering en de belastingen.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Bel of maak dan zelf eenvoudig (online) bezwaar. Op www.putten.nl/bezwaar leest u hoe dit werkt.

Benaderd door een gratis bezwaarbureau?

Heeft een gespecialiseerd bureau of makelaar die gratis bezwaar voor u wilt maken u benaderd? Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar weet dat gratis bezwaarbureaus ervoor zorgen dat de kosten van het bezwaar oplopen. Deze kosten worden betaald uit de algemene middelen van de gemeente Putten en worden uiteindelijk opgebracht door alle inwoners. Dit is jammer en onnodig, want rechtstreeks bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis en niet moeilijk.

Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. De gemeente Putten heeft er namelijk geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we dit voor u aan.

Waar vind ik het taxatieverslag?

Het taxatieverslag vindt u op www.putten.nl/woz. Het taxatieverslag geeft aan welke gegevens er gebruikt worden voor de waardevaststelling van uw woning. Het is belangrijk dat deze goed zijn. Neem dit rustig door en geef aan ons door als er gegevens onjuist zijn. Wilt u weten hoe wij taxeren? Lees hier meer over op www.putten.nl/woz.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Wilt u antwoord op uw vraag? Of wilt u doorgeven dat er een fout zit in de gegevens? Neem dan gerust contact met ons op via (0341) 359 750 of per e-mail op belastingen@putten.nl.