Wegen en verkeersveiligheid verbeteren in Krachtighuizen

Op maandag 29 januari heeft gemeente Putten samen met de werkgroep vanuit buurtvereniging Krachtighuizen het Actieplan verkeer Krachtighuizen ontwikkeld en gepresenteerd aan de betrokken buurtbewoners. Het doel van het Actieplan is om de wegen en de verkeersveiligheid in Krachtighuizen te verbeteren.

De komende periode werken we samen met bewoners de actiepunten verder uit en gaan we over tot uitvoering.