Zandwegen en onderhoud, hoe zit dat?

De gemeente Putten kent zo'n 70 kilometer zandweg. Het zijn prachtige wegen met een landschappelijke waarde, maar ze zijn ook kwetsbaar. Daarom is passend onderhoud belangrijk.

Onderhoud

Wij controleren de kwaliteit van de zandwegen meerdere keren per jaar. Als het nodig is maken wij de wegen glad. Dit doen wij door de weg te schaven. Na langdurig en intensief gebruik van zandwegen, kan het nodig zijn om nieuw zand, grind en puin aan te brengen. Dit is een intensieve aanpak die we alleen bij gunstige weersomstandigheden kunnen uitvoeren.

Wintermaanden 

In de wintermaanden (tot april) onderhouden wij de zandwegen niet. We leggen kort uit waarom.

  • Bij regen is onderhoud van zandwegen niet mogelijk. Werkzaamheden maken de weg eerder slechter dan beter.
  • Bij sneeuw, ijzel en gladheid is het niet mogelijk om zout te strooien op zandwegen. Dit zorgt namelijk voor een modderige laag die de weg ontoegankelijk maakt.

Bereikbaarheid 

Bij extreme weersomstandigheden kan het zo zijn dat wij wegen voor een (korte) periode afsluiten. Dit om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat aanwonenden altijd toegang hebben tot een doorgaande verharde weg. En dat de woningen bereikbaar blijven.

Tips

  • Probeer zandwegen zo veel mogelijk te vermijden. Tenzij u niet anders kan.
  • Bij wegomleidingen, volg de aangegeven route!
  • Gebruik de hele zandweg in plaats van het spoor van voorgangers.
  • Probeer als ruiter zoveel mogelijk aan één kant van de weg te rijden.
  • Rijd langzaam op zandwegen.
  • Bij sneeuw, ijzel en gladheid: strooi geen zout, dit maakt zandwegen slechter.

Vragen?

Gemeente Putten
Servicebalie
(0341) 359 611