Dyslexiezorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Daaronder valt de gespecialiseerde dyslexiezorg. Heeft een kind ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en spellen? Dan kan het zijn dat er sprake is van dyslexie. Scholen hebben de taak om dit te signaleren. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met dyslexie en moeten hiervoor passend onderwijs aanbieden.

Ouders/verzorgers van kinderen in het basisonderwijs kunnen zich melden bij een dyslexie-zorgaanbieder om een diagnose te laten vaststellen. De school moet het dossier doorsturen naar de dyslexie-zorgaanbieder. De dyslexie-zorgaanbieder beoordeeld of de school voldoende inspanningen heeft geleverd en of er voldoende onderbouwing is van het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).
Zowel het onderzoek om een diagnose vast te stellen, als de behandeling moeten worden uitgevoerd door een dyslexie-zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.

Bij 25% van de dyslectische leerlingen komt dyslexie pas in het middelbaar / voortgezet onderwijs aan het licht. In die situatie vallen de kosten van de diagnose niet onder de Jeugdwet, maar dienen ouders dit zelf te bekostigen. De school voor middelbaar onderwijs is daarna verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de benodigde voorzieningen. Meer informatie staat op de website www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl.

Zorgaanbieders

Dyslexiezorg Telefoonnummer E-mail/Website
Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen (0343) 524 090 www.vbs-deregenboog.nl
Centraal Nederland (085) 833 0330 www.centraalnederland.nl 
Driestar Educatief (0182) 540 333 info@driestar-educatief.nl
Dyslexie Collectief (Ria Balm Pedagogenpraktijk) (023) 576 2552 http://www.riabalm.nl
Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (088) 093 1515 pdij@ijsselgroep.nl
Opdidakt (036) 820 0391 http://opdidakt.nl/contact/
Orthopedagogische Praktijk Ermelo (0341) 454 090 http://www.ope-online.nl
Regionaal Instituut voor Dyslexie (026) 442 3294 http://www.dyslexie.net
VIAA (Gereformeerde Hogeschool) (038) 425 5542 https://www.viaa.nl/