Gezondheid

Jeugdgezondheidszorg

De GGD en Icare helpen mee de samenleving gezond te houden door het voorkomen van gezondheidsproblemen. Tot de leeftijd van 4 jaar worden kinderen gezien op het consultatiebureau van de thuiszorginstelling Icare. Als het kind naar de basisschool gaat worden de gegevens van het kind overgedragen aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Zij beschermen en bevorderen de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Het gaat hierbij zowel om de lichamelijke als de psychische ontwikkeling.

GGD Noord- en Oost Gelderland is bereikbaar via telefoonnummer (088) 443 3000. Kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl. Icare is bereikbaar via telefoonnummer 0900 88 33. Kijk voor meer informatie op www.icare.nl.

Gezondheidsproblemen bij jeugd kunnen samenhangen met problemen met opgroeien of opvoeden. Hiervoor kunnen zowel ouders als jeugd terecht bij het Centrum voor Jeugd & Gezin. Kijk voor meer informatie op www.cjgputten.nl.

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

De gemeente Putten is een JOGG-gemeente. Binnen JOGG werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De JOGG aanpak richt zich op de hele gemeente Putten. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, zorgpartijen en supermarkten  samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden!

Kijk voor meer informatie op www.jongputten.nl.