Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (Pgb)

De hulp wordt geleverd als ZIN of via een Pgb.

ZIN

ZIN betekent dat de jeugdhulp wordt geleverd door een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Als u duidelijk kunt uitleggen waarom deze aanbieders niet de juiste hulp aan kan leveren, kunt u misschien een Pgb krijgen.

Pgb

Een Pgb is een budget waarmee u zelf hulp inkoopt bij een organisatie, die deze hulp aan u gaat leveren. U mag dit budget alleen gebruiken voor de jeugdhulp die door de gemeente aan u is toegekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget, dus u ontvangt dit bedrag niet zelf. En u moet laten zien dat u het budget op de juiste manier besteedt.

Extra kosten Corona

Mocht er vanwege Corona meer kosten gemaakt worden dan kunt u EKC aanvragen. De vergoeding voor vervangende zorg of duurdere zorg vanwege corona (EKC) wordt verlengd. Maakt u als pgb-houder na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten vanwege corona en de coronamaatregelen, dan kunt u hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij de gemeente doen voor Wmo en Jeugd. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020. 

Aanvraagformulier extra kosten corona jeugdwet en wmo downloaden (PDF)

De gemeente neemt na de ontvangst van het formulier binnen één werkdag contact op met de budgethouder om de aanvraag af te ronden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pgb.nl

Meer informatie over het Pgb

Meer informatie vindt u ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).