Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018

Het college heeft in haar vergadering op 10 juli 2018 besloten de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Putten 2018 PDF (17,6MB)’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014’.

Op grond van de Wet kinderopvang is het college verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang.

De GGD bewaakt de kwaliteit door inspecties uit te voeren. Dit is in de wet bepaald. Als de GGD een overtreding constateert bij een kinderopvang- of gastouderopvanglocatie, dan moet het college handhaven. Om de handhaving transparant en consistent te laten verlopen, heeft het college de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Putten 2018 vastgesteld.

De beleidsregels zijn op 23 juli 2018 in werking getreden.