Gastouderbureau of kindercentrum, registreren

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet de aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • gastouderbureau 
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang  geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Voorwaarden

De gemeente controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

 • de veiligheid en gezondheid
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk

Kosten

 • Registratie gastouderopvang op locatie van de vraagouder - € 220,00
 • Registratie gastouderopvang op locatie van de gastouder - € 444,00
 • Registratie kinderopvang - 694,50

Aanvraag

U meldt uw gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier. Wijzigt er iets in uw gegevens? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.

Kijk voor meer informatie over het starten van kinderopvang in het Stappenplan kindercentrum starten.

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente? U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) gratis in het register kijken.

Contactgegevens

T (0341) 359 611