Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Aanvraag huisvesting onderwijs

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. De gemeente heeft hier geld voor gereserveerd. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de school.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • alleen het schoolbestuur kan een aanvraag indienen
  • het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs kunnen geen gebruik maken van de vergoeding

Aanvraag

Contactgegevens

T (0341) 359 611

Aanpak

In uw aanvraag zijn de volgende gegevens beschreven:

  • de reden
  • bestemming
  • omvang en aard van de huisvesting
  • eventuele schatting van de kosten