Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor bijzonder onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als het kind ziek is of een handicap of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de school ver weg is.

>> Leerlingenvervoer 2019/2020 online aanvragen via DigiD

>> Declaratie leerlingenvervoer online aanvragen 

U moet een aantal bewijsstukken bijvoegen

Als u een aanvraag indient, moet u een aantal bewijsstukken bijvoegen. Als u de aanvraag online doet, moet u de bewijsstukken uploaden. U moet de bewijsstukken dan dus digitaal beschikbaar hebben. Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).
  • Een inkomensverklaring over het jaar 2017 van de Belastingdienst.
  • Kopie van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs/(voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Een (medische) verklaring noodzaak aangepast vervoer.

Voorwaarden

In de volgende situaties krijgt u als ouder een vergoeding voor het leerlingenvervoer van uw kind:

  • Uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.
  • Uw kind heeft vervoer nodig naar een (speciale) school voor basisonderwijs op basis van afstand.
  • Uw kind heeft vervoer nodig naar een school voor bijzonder onderwijs.

Zit uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs? Dan krijgt u alleen in de volgende gevallen een vergoeding voor leerlingenvervoer:

  • Uw kind moet, vanwege de handicap, met ander vervoer dan het openbaar vervoer reizen;
  • Uw kind kan niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen.

Kosten

Komt uw inkomen boven een bepaald bedrag uit? En gaat uw kind naar een (speciale) basisschool? Dan kunnen wij u vragen een eigen bijdrage te betalen over de eerste kilometers. Woont u op meer dan 20 kilometer afstand van de basisschool van uw kind? Dan kunnen wij u vragen om een bijdrage te betalen, afhankelijk van uw inkomen. Dit geldt niet als uw kind niet zelfstandig kan reizen door een handicap.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het aanvraagformulier ‘Bekostiging leerlingenvervoer 2019/2020 (PDF, 285kB)' of het declaratieformulier 'Leerlingenvervoer - declaratie (PDF, 105kB)' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611