Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor speciaal onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind ziek is, een beperking of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk voor leerlingen die een basisschool bezoeken waarvoor de ouders hebben gekozen op grond van godsdienst of levensbeschouwing en de school ver weg is.

Leerlingenvervoer 2019/2020 online aanvragen via DigiD

Declaratie leerlingenvervoer online aanvragen 

Vergoeding

Of u een vergoeding krijgt voor het vervoer van uw kind, hangt af van het soort vervoer en het type onderwijs dat uw kind volgt. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Elk schooljaar worden deze bedragen landelijk vastgesteld. Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor bijzonder onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als het kind ziek is of een handicap of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de school ver weg is.

Type onderwijs Bijzonderheden Eigen bijdrage Meesturen bij de aanvraag
Basisonderwijs Vanwege godsdienst of levensovertuiging ligt de school van uw keuze meer dan 6 kilometer van uw woning. € 475,00 als u recht heeft op een vervoersvergoeding en het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2017 meer dan € 26.650,00 bedroeg. Een inkomensverklaring over het jaar 2017 van de Belastingdienst.
Speciaal basisonderwijs De school ligt meer dan 6 kilometer van uw woning. € 475,00 als u recht heeft op een vervoersvergoeding en het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2017 meer dan € 26.650,00 bedroeg. Een inkomensverklaring over het jaar 2017 van de Belastingdienst.
Basisonderwijs of voortgezet onderwijs Uw kind heeft een verstandelijke, lichamelijke, psychische of visuele beperking. Geen eigen bijdrage.  Een verklaring waarom een leerling niet (met begeleiding) kan reizen met het openbaar vervoer.

 

Afhandeling

Als uw aanvraag is gedaan, dan krijgt u meestal binnen twintig werkdagen een brief met de beslissing. Daarna heeft de vervoerder nog tijd nodig om uw kind in het vervoer in te plannen. Dat duurt gemiddeld 3 werkdagen. 

Zolang uw kind nog niet in het vervoer is ingedeeld, zorgt u zelf voor het vervoer naar school. U kunt uw kind niet thuishouden. Ook als uw kind is ingedeeld in het leerlingenvervoer blijft u als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

Geldigheid van een jaar

Als uw aanvraag is goedgekeurd en uw kind krijgt leerlingenvervoer, dan geldt dat voor maximaal één schooljaar. Voor het volgende jaar moet u weer opnieuw leerlingenvervoer aanvragen.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het aanvraagformulier ‘Bekostiging leerlingenvervoer 2019/2020 (PDF, 285kB)' of het declaratieformulier 'Leerlingenvervoer - declaratie (PDF, 105kB)' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 230 215