Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

>> Aanvraagformulier bekostiging leerlingenvervoer 2017/2018 (PDF)

>> Declaratie leerlingenvervoer online aanvragen

>> Declaratieformulier leerlingenvervoer downloaden (PDF)

Voorwaarden

 1. Geldig identiteitsbewijs;
 2. Burgerservicenummer (sofinummer);
 3. Bank of gironummer;
 4. Loonstrookje / IB60 formulier;
 5. Gezinssamenstelling;
 6. Adres van betreffende onderwijsinstelling;
 7. Reisduur op basis van openbaar vervoer;
 8. Afstandsbepaling woning-school.

 

Het is aan te raden om vooraf te bezien of u in het kader van de Wet op de studiefinanciering geen recht heeft op een kostendekking door bijvoorbeeld het verstrekken van een ov-jaarkaart. U dient de bijdrage in de kosten voor leerlingenvervoer aan te vragen bij uw gemeente. Veel scholen beschikken over aanvraagformulieren.

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Samenleving

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 646