Duurzaamheid

Putten heeft de ambitie om in 2050 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Eerder stelde de gemeente al een gemeentelijk beleidskader op waarin deze ambitie is vastgelegd. Samen met 7 gemeenten op de Noord-Veluwe is een (regionale) routekaart opgesteld hoe deze ambitie te realiseren. 2050 klinkt nog ver weg, maar de opgave is groot en zal onze leefomgeving drastisch gaan veranderen.

Niet alleen binnen haar eigen organisatie, maar ook bewoners en bedrijven willen meewerken naar een meer duurzame gemeente. En dat is mooi, want alleen samen komen we verder!

 • Informatie voor inwoners

  Een klimaat neutrale gemeente vraagt de inzet van iedereen. Inwoners hebben een belangrijke rol in het verminderen van het energiegebruik en het duurzaam opwekken van energie in hun eigen huishouden. Energieverbruik kent elektriciteit en gas als belangrijkste energiebron. Als dit verbruik vermindert of de energie zelf wordt opgewekt, draagt dit bij aan de klimaatdoelstellingen. Lees hier wat u kunt doen.

 • Informatie voor bedrijven

  Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. U draagt hiermee ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

 • Beleid van de gemeente

  De gemeente Putten wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2020 wilden we in ieder geval 14% van ons energieverbruik duurzaam opwekken. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. In 2019 was 7% duurzaam opgewekt. Er is dus werk aan de winkel. De energietransitie zien we dan ook niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Een kans om als Putten zelfstandig energieneutraal te worden en daarbij de kwaliteit van onze leefomgeving te versterken.

  De energietransitie is een grote uitdaging waar we iedereen bij nodig hebben: inwoners, bedrijven en buitengebied.

 • Grootschalige energieopwekkking

  De gemeente Putten vindt een duurzame leefomgeving belangrijk. In april 2017 stemde het college in met een onderzoek naar de mogelijkheden voor (grootschalige) duurzame energie opwekking in Putten. Bureau Over Morgen voerde deze verkenning voor de gemeente uit. Op basis van deze verkenning is een gemeentelijk beleidskader voor grootschalige energieopwekking opgesteld en is een pilot gestart. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar kansrijke locaties voor zonnevelden, windturbines en kijken we ook naar kansen voor de omzetting van biomassa.

  Nederland is opgedeeld in energieregio’s en per regio wordt een strategie uitgewerkt om de energiedoelstellingen te halen. Putten werkt samen met gemeenten op de Noord-Veluwe. Samen is er een plan (de RES) opgesteld. Dit plan vertelt wat we de komende 10 jaar in de regio gaan doen om onze CO2 uitstoot te verlagen.

 • Regelingen

  Er zijn verschillende regelingen die u helpen bij het verduurzamen van uw omgeving. Lees hier wat u kunt doen.