Beleid van de gemeente

De gemeente Putten wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2020 wilden we in ieder geval 14% van ons energieverbruik duurzaam opwekken. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. In 2019 was 7% duurzaam opgewekt. Er is dus werk aan de winkel. De energietransitie zien we dan ook niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Een kans om als Putten zelfstandig energieneutraal te worden en daarbij de kwaliteit van onze leefomgeving te versterken.

De energietransitie is een grote uitdaging waar we iedereen bij nodig hebben: inwoners, bedrijven en buitengebied.