Beleid van de gemeente

De gemeente Putten wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2020 wilden we in ieder geval 14% van ons energieverbruik duurzaam opwekken. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. In 2019 was 7% duurzaam opgewekt. Er is dus werk aan de winkel. De energietransitie zien we dan ook niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Een kans om als Putten zelfstandig energieneutraal te worden en daarbij de kwaliteit van onze leefomgeving te versterken.

De energietransitie is een grote uitdaging waar we iedereen bij nodig hebben: inwoners, bedrijven en buitengebied.

 • Opgave en visie

  Het gezamenlijk verbruik van Putten in 2015 bedroeg 2.389 TJ. In 2050 zullen we 55% hiervan moeten besparen en het overige gedeelte duurzaam opwekken.

 • Achtergrond

  De energietransitie heeft een lange aanloop. Het traject startte in 2015 met een regionale verkenning. In Putten begonnen we in 2018. Hier vindt u de documenten die per jaar zijn opgesteld om de transitie vorm te geven.

 • Planning

  Voor de komende jaren zal de energietransitie langzaam zichtbaar worden. Hier treft u de planning aan voor de komende jaren.

 • Partners

  De gemeente Putten werkt samen met veel organisaties om de uitdaging van de energietransitie te halen.