Opgave en visie

Het gezamenlijk verbruik van Putten in 2015 bedroeg 2.389 TJ. In 2050 zullen we 55% hiervan moeten besparen en het overige gedeelte duurzaam opwekken.

Bureau OverMorgen laat in de Energiemix zien wat de impact is: alle huizen moeten geïsoleerd zijn, alle daken hebben zonnepanelen en er zijn 11 windmolens en 100 hectare zonneveld in de gemeente Putten nodig.

De visie van de gemeente is dat we met de kennis en middelen die we nu hebben keuzes moeten maken om onze energieverbruik duurzamer in te richten. Dat is niet van vandaag op morgen gebeurt. Daarom heeft de gemeente allemaal strategieën om deze doelstelling te behalen.