Planning

Voor de komende jaren zal de energietransitie langzaam zichtbaar worden. Hier treft u de planning aan voor de komende jaren.

2020

2021

  • Aanbieden RES aan rijk
  • Ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen 

2022

  • Uitvoering definitieve strategie energie en warmte tot 2030

2030

  • Doelstellingen zoals in de RES aangegeven behalen