Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Biomassa

Biogas geproduceerd via mestvergisting kan een grote bijdrage leveren aan de energiedoelstellingen. Uit de praktijk van de afgelopen jaren in Putten blijkt echter dat inzetten op biogas (mono- en covergisting) niet altijd tot gewenste resultaten heeft geleid. 

Wat doen we?

Een regionaal onderzoek om de mogelijkheden, het aanbod van te vergisten biomassa (mest) en de vraag naar hernieuwbaar gas (en/of warmte) in beeld te brengen. Een regionale visie zou duidelijkheid moeten geven op welke manier de vraag en het aanbod georganiseerd kunnen worden. Dit project wordt in regionaal SNV verband opgestart.