Warmte

Putten is een landelijke gemeente met een weinig geconcentreerde warmtevraag en -aanbod. Daarom is een grootschalig warmtenet niet haalbaar. Als er een warmtenet komt is het waarschijnlijk lokaal en gevoed door lage temperatuurbronnen zoals oppervlaktewater of warmte uit de riolering.

Wat doen we?

  • Onderzoek toepassing van deze technieken (Riothermie en WKO) bij nieuwbouwlocaties.
  • In regionaal verband wordt gezamenlijk met de andere regiogemeenten een warmteplan opgesteld. Dit is een visiedocument die een strategie en een planning omvat voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening van de gemeente. Dit plan is afgerond en moet ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • Tegelijkertijd worden gesprekken opgestart met de woningstichting en netbeheerder om na te denken over het aardgasvrij maken van bestaande woonomgeving.