Wind

De landelijke ambitie is om in 2023 minimaal 6.000 megawatt opgesteld vermogen aan windenergie op land te hebben gerealiseerd. Voor de gemeente Putten betekent dit ongeveer 11 windmolens.

Wat doen we?

Door de Samenwerking Noord Veluwe (SNV) zijn twee regionale windenergieprojecten opgestart: Energiesnelweg A28 en een onderzoek naar grootschalige windenergie op een aantal kansrijke locaties in de regio. Wanneer dit aan de orde is zal hierover apart besluitvorming plaatsvinden. Specifiek in Putten zijn er in het kader van de pilot twee windinitiatieven in de nabijheid van de A28 ingediend.