Milieu, Natuur & Duurzaamheid

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 P’s: people, planet, profit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Vaak leveren investeringen in duurzaamheid, zoals energiebesparende maatregelen of de aanschaf van zonnepanelen, op de lange termijn kostenbesparingen op. Met dergelijke maatregelen draagt u ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf.