Duurzaamheidslening en stimuleringslening

Het Fonds Duurzaamheidslening voor 2019 is uitgeput. Gemeente Putten heeft een fonds voor duurzaamheidsleningen voor het verduurzamen van woningen. Dit jaar was het fonds verhoogd van € 150.000,00 naar € 350.000,00. Op dit moment zijn er voldoende aanvragen binnengekomen en is het fonds voor 2019 uitgeput.

Fonds duurzaamheidsleningen weer open in 2020

Vanaf 2 januari 2020 kunt u uw aanvraag voor een duurzaamheidslening inleveren. Aanvragen vóór die datum worden niet in behandeling genomen. Voor het jaar 2020 is opnieuw € 350.000,00 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen.

Nationale Energiebespaarfonds

Voor duurzame maatregelen of projecten is in 2019 nog wel een Energiebespaarlening via Rijksoverheid en SVn mogelijk. Informatie over een energiebesparingslening is beschikbaar via https://www.energiebespaarlening.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de duurzaamheidsleningen of wilt u zich tijdig voorbereiden op de aanvraag? Neem dan contact op met Anne Glasbergen via telefoonnummer (0341) 359 785.