Nationale Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren.

Voorwaarden en kenmerken

 • U bent eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning
 • Het is een jaarannuïteitenlening
 • U kunt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00 lenen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,00 is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,00 en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. 
 • De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,00)
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst op http://www.ikinvesteerslim.nl/maatregelen.
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.ikinvesteerslim.nl. Daar staat ook welke stappen u moet ondernemen om de lening aan te vragen.