Stimuleringslening voor stichtingen en verenigingen

Puttense stichtingen en verenigingen kunnen een laagrentende lening afsluiten voor het energiezuinig maken van de eigen accommodatie.

Knop pdf aanvragen

Voor veel stichtingen en verenigingen is het moeilijk om eenmalige grote investeringen in de accommodatie te doen. Met deze lening wil de gemeente de drempel verlagen om de accommodatie te verduurzamen. De gemeente heeft een forse ambitie om het energiegebruik binnen de gemeente omlaag te brengen en meer duurzame energie op te wekken.

Hoe komt u in aanmerking?

De lening is aan te vragen door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Daarnaast moet de stichting of vereniging beschikken over een eigen gebouw. Denk daarbij aan scholen, cultuurinstellingen of gebouwen met een maatschappelijk doel, zoals buurtverenigingen. Er kan een lening aangevraagd worden tussen de € 5.000,00 en € 50.000,00 (inclusief btw). Eigenaren van sportaccommodaties vallen buiten deze regeling, maar kunnen gebruik maken van de regeling Stimuleringslening Sportaccommodaties.

Welke maatregelen zijn mogelijk?

Om de energielasten van een accommodatie te verlagen zijn verschillende maatregelen mogelijk. Denk daarbij aan isolatie, zonnepanelen, een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie, ledverlichting of een sedumdak (een dak begroeid met vetplanten). Alle maatregelen die een bijdrage leveren aan het verlagen van het energiegebruik of het duurzaam opwekken van energie vallen onder de lening.

Rente en looptijd

De looptijd van de lening is 10 jaar tegen een rentepercentage van 1,5 %. Bij het verstrekken van leningen tot € 15.000,00 wordt een onderhandse akte opgemaakt. Bij leningen vanaf € 15.000,00 wordt een hypotheekrecht (2e of lagere rang) verlangd ten laste van de accommodatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de lening of het aanvragen van de lening kunt u contact opnemen met E. Graaff, beleidsmedewerker Duurzaamheid, via telefoonnummer (0341) 359 611. Voor meer informatie over een lening voor een sportaccommodatie kunt u contact opnemen met M. van de Vooren, via telefoonnummer (0341) 359 611.