Regelingen

Er zijn verschillende regelingen die u helpen bij het verduurzamen van uw omgeving. Lees hier wat u kunt doen.

 • Toekomstbestendig Wonen lening

  U woning voorbereiden op de toekomst? Vanaf 1 januari 2021 biedt de gemeente Putten inwoners ondersteuning met de Toekomstbestendig Wonen Lening. De lening vervangt de Duurzaamheidslening. Het verschil zit vooral in een breder pakket aan maatregelen dat in aanmerking komt voor de lening. Ook zijn er verschillende leenvormen.

 • Duurzaamheidslening

 • Operatie Steenbreek

  Op donderdag 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Putten ingestemd met het projectplan Operatie Steenbreek Putten. Ook zijn een tweetal subsidieverordeningen vastgesteld, die bewoners, bedrijven en scholen de mogelijkheid biedt om subsidie aan te vragen voor het vergroenen van hun tuin, terrein en plein. Voor inwoners en bedrijven is er de komende 4 jaar elk jaar € 50.000 subsidie beschikbaar. Scholen kunnen een maximale bijdrage krijgen van € 12.500 voor het vergroenen van het schoolplein. Deze regeling heeft eveneens een looptijd van 4 jaar.

 • Energieloket Veluwe Duurzaam

  Link naar de website van Veluwe Duurzaam.

 • Subsidies

  Link naar de website Verbeterjehuis.