Toekomstbestendig Wonen lening

U woning voorbereiden op de toekomst? Vanaf 1 januari 2021 biedt de gemeente Putten inwoners ondersteuning met de Toekomstbestendig Wonen Lening. De lening vervangt de Duurzaamheidslening. Het verschil zit vooral in een breder pakket aan maatregelen dat in aanmerking komt voor de lening. Ook zijn er verschillende leenvormen.

Toekomstbestendig Wonen lening online aanvragen via DigiD

Waarvoor kunt u de lening aanvragen?

Met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ kunt u als woningeigenaar tegen een aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om uw woning te verbeteren. Bijvoorbeeld voor:

 • Woning isoleren.
 • Zonnepanelen plaatsen.
 • Badkamer op de begane grond plaatsen.
 • Asbest verwijderen. 

In het collegebesluit vindt u alle maatregelen die in aanmerking komen voor de lening. De gemeente wil op deze manier positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen. Een belangrijke voorwaarde is dat met de verbetering minimaal één energiemaatregel uitvoert. 

Leenvormen

U kiest uit de volgende leenvormen:

 • Consumptieve lening voor reguliere maatregelen
 • Consumptieve lening voor nul op de meter, aardgasvrij/asbest i.c.m. duurzaamheid hypothecaire lening
 • Verzilverlening
 • Maatwerklening

Uw persoonlijke situatie (zoals leeftijd, financiële situatie en maatregelen) bepaalt voor welke lening u in aanmerking komt. De gemeente geeft geen advies over de lening. In de toelichting leest u de kenmerken en verschillen per variant kort samengevat.

Aanvraag

 • U doet via het (online) formulier een aanvraag bij de gemeente Putten.
 • De gemeente beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden en stuurt u hierover een brief.
 • Binnen 8 weken vraagt u de lening aan bij SVn.
 • SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Onder andere door te kijken naar uw financiële situatie. SVn stuurt u een offerte.

Bewijsstukken

U dient zoveel mogelijk bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvraag. Denk aan offertes, begroting, kostenonderbouwing of plan van aanpak.

Liever niet online invullen?

Download het formulier 'Aanvraag Toekomstbestendig Wonen Lening', print uit en vul in.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 611