Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Ruimte voor energie

Hier vindt u actuele informatie en achtergrondinformatie over het project 'Ruimte voor energie'.

In Putten vinden we een duurzame leefomgeving belangrijk. Het college heeft in april 2017 ingestemd om onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor (grootschalige) duurzame energie opwekking in Putten. Bureau Over Morgen voert het onderzoek voor de gemeente uit. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar kansrijke locaties voor zonnevelden, windenergie, biomassa en bodemthermie. Wij willen uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2020 willen we in ieder geval 14% van ons energieverbruik duurzaam opwekken. Op dit moment is dat 7%.

Niet alleen gemeente Putten laat onderzoek uitvoeren, maar ook andere gemeenten op de Noord-Veluwe, zoals Elburg, Ermelo, Oldebroek en Nunspeet. In elke gemeente zijn andere kansen. Samen kunnen we meer bereiken.

Planning

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode juni 2017 t/m februari 2018. Tijdens deze periode vinden verschillende bijeenkomsten plaats. De volgende bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden: een werksessie met de ambtelijke werkgroep, de presentatie aan het college, een werksessie met raadsleden, een bijeenkomst met stakeholders en een informatiebijeenkomst voor bewoners. De komende tijd wordt nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd. 

Eindresultaat

Het onderzoek levert een rapport op met opties en potentie van grootschalige duurzame opwekking. Daarbij wordt ook de ruimtelijke en maatschappelijke afwegingskaders beschreven. In de rapportage wordt tot slot een lijst opgenomen met concrete projecten die het meest kansrijk zijn, met daarbij een voorstel hoe deze zijn uit te voeren. Op basis van het voorstel zal besluitvorming volgen.

Projectdocumenten

Achterliggende informatie over het Duurzaamheidsbeleid vindt u onder 'Regionale routekaart en lokaal beleidsplan'