Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Regionale routekaart en lokaal beleidsplan

In 2013 is het nationale SER-energieakkoord vastgesteld. Ruim 40 organisaties hebben afgesproken te werken aan:

  • Jaarlijkse energiebesparing.
  • Toename van het aandeel duurzame energie.
  • Verminderen van de CO2-uitstoot.
  • Een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

Op regionaal niveau is met de gezamenlijke gemeenten een routekaart naar een klimaatneutrale energievoorziening op de Noord-Veluwe in 2050 vastgesteld. De routekaart maakt regionaal inzichtelijk wat de ambities zijn rond windenergie, zonne-energie, het gebruik van aard- en restwarmte, energie uit biomassa en energiebesparing.

Elke gemeente op de Noord-Veluwe heeft daarbij haar eigen speerpunten geformuleerd.  In het beleidsplan ‘Putten, klimaatneutrale gemeente 2050’ zijn de speerpunten van Putten uitgewerkt. De ambitie staat vast en in het plan worden de te nemen stappen voor de periode 2016-2020 beschreven. Iedereen kan een steentje bijdragen om Putten nog groener te maken. 

Bijlage: