Subsidie voor duurzame apparaten

Vanaf 4 januari 2016 is het mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor de aanschaf van duurzame apparaten.

De subsidie kan worden aangevraagd voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Doelgroep

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De subsidie is beschikbaar voor particuliere en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Maatregelen

In 2018 is 100 miljoen euro subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort product en de energieprestatie. In onderstaande tabel staan de richtbedragen. Op de website www.rvo.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden en de exacte producten die in aanmerking komen.

 
Maatregel Richtbedrag subsidie
Zonneboiler Gemiddeld € 500,00
Warmtepomp Tussen de € 500,00 en € 2.500,00
Biomassaketel Minimaal € 3.200,00
Pelletkachel Minimaal € 500,00

Looptijd subsidieregeling

De subsidieregeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Elk jaar wordt er een budget gereserveerd. Voor 2018 is dat 100 miljoen euro.  Als het subsidiebudget voor het jaar op is, kunt u aanspraak maken op het budget van het opvolgende jaar.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen via de website van RVO: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie. U vindt daar ook de voorwaarden voor deelname en veel gestelde vragen.