Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

 

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren)
  • Het bestemmingsplan verandert.

 

Als de bodem niet geschikt is voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn. Kijk voor meer informatie bij het product Bodemsanering.

 

Een bodemonderzoek is 5 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 5 jaar nog kloppen.

 

Voor een bodemonderzoek op eigen terrein is geen toestemming nodig.

Voorwaarden

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

Aanvraag

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Milieu

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 611

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Wat u moet meenemen of meesturen, hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven. Kijk daarvoor op de site van het Omgevingsloket Online (OLO).

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.